Zdaniem Papieża Franciszka ta sytuacja jest kuriozalna. Uważa , że opłaty w kościele powinny być "co łaska" , ponieważ do kościoła chodzą różne osoby. Czasami są to osoby biedna , ale także te bogatsze materialnie.

Powołując się na informacje otrzymane od Nuncjatury Apostolskiej, „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że opłaty są regulowane przez różne kanony prawa kanonicznego. Ustalanie opłat za sakramenty spoczywa na zebraniu biskupów danej prowincji (jest tak np. w przypadku opłat za pogrzeby). Jednak prawo kościelne mówi jasno, że ani pogrzebu, ani sakramentów nie można odmówić wiernemu z powodu ubóstwa.

Jeśli natomiast chodzi o ofiarę za odprawienie mszy św., to jest ona dobrowolna. Dzięki niej troszczymy się o księży , ale także o cały budynek kościoła . Prawo kanoniczne podkreśla też, że z ofiary mszalne nigdy nie powinny stwarzać pozorów transakcji handlowych. Wynika więc z tego, że oficjalny cennik parafii nie jest dobrym pomysłem.

„Pobieranie opłat powinno odbywać się w granicach przyzwoitości. Ich przekroczenie może skończyć się surowym ukaraniem duchownego oraz osoby uczestniczącej w nielegalnym procederze. Kanon 1380 stanowi, że ten kto stosuje symonię (świętokupstwo, handluje sakramentami) lub przyjął sakrament z wykorzystaniem tego zjawiska, powinien zostać ukarany interdyktem – zakazem odprawiana obrzędów lub suspensą – zakaz pełnienia określonych funkcji. Ponadto kan. 1385 informuje, że kto niezgodnie z prawem czerpie zysk z ofiar mszalnych, powinien być ukarany cenzurą lub inną sprawiedliwą karą” – możemy przeczytać w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Papież Franciszek chcę , aby księża , którzy nadużyją tego prawa byli zgłaszani do biskupa , aby ich ukarać w należyty sposób.

Papież Franciszek już kilka miesięcy temu skrytykował zwyczaj opłat za msze. Nazwał to zamienianiem miejsc kultu w miejsca handlu. Pouczył także duchownych, że ich zadaniem jest prowadzić wiernych do zbawienia, a nie zarabiać na nich. Ze smutkiem stwierdził, że zbyt często się zdarza, że „wchodzimy do kościoła i pierwsze co widzimy, to lista z cenami za usługi”.

Więcej informacji o planowanych zmianach Papieża Franciszka na stronie gazetaprawna.pl

Źródło: fakt.pl